Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục. 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Hình ảnh Chú Đại Bi

Go down 
Tác giảThông điệp
Tịnh Tài
Admin
Admin
Tịnh Tài


Tổng số bài gửi : 397
Join date : 25/05/2008
Age : 37

Hình ảnh Chú Đại Bi Empty
Bài gửiTiêu đề: Hình ảnh Chú Đại Bi   Hình ảnh Chú Đại Bi I_icon_minitime6/2/2010, 1:41 am

Chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni có 84 câu, gồm có 84 hình ảnh khác nhau, ý nghĩa mỗi câu tương ứng với mỗi hình ảnh hóa thân khác nhau của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại

Đại Bi Tâm Đà Ra Ni


Sự Linh Ứng Của Chú Ðại Bi:Chú Ðại Bi này ở trong kinh "Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Ðại Bi Tâm Ðà La Ni".

Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có đức Phật Thiện Quang Vương Tịnh Trụ ra đời, vì ngài Quán Thế Âm mà nói ra chú đại bi này. Lúc đó, Ngài mới trụ bực sơ địa, mà sau khi nghe chú này rồi, thì siêu chứng lên bực Bát địa liền. Ngài thấy cái hiệu nghiệm như vậy, thì phát lời đại nguyện rằng: "Nếu qua đời vị lai có thể đem chú này ra mà làm lợi ích cho chúng sanh, thì cho thân Ngài sanh ra ngàn cái tay và ngàn con mắt v.v. Ngài nguyện vừa rồi thì quả nhiên tay mắt đều cụ túc tất cả, và lại chư Phật phóng quang soi đến thân Ngài và soi khắp vô biên thế giới .Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng: Nếu người nào trì tụng chú này mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp, đến lúc mạng chung thì có thập phương chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi Tịnh độ. Bằng như người nào trì tụng chú này mà sau còn đọa vào ba đường ác đạo và chẳng đặng sanh về cõi Phật, hay là chẳng đặng những pháp tam muội, biện tài và chỗ sở cầu không toại chí, nếu có mấy sự ấy, thì chú này không được xưng là "Ðại bi tâm đà la ni".Chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành và lòng hay nghi, thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi.Đại Bi Xuất Tượng1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia.

2. Nam mô a rị gia.

3. Bà lô kiết đế thước bát ra da.

4. Bồ đề tát đỏa bà gia.

5. Ma ha tát đỏa bà gia.

6. Ma ha ca lô ni ca da.

7. Án.

8.Tát bàn ra phạt duệ.

9. Số đát na đát tỏa.

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị gia.
Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau1Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau2Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau3Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau4Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau5Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau6Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau7Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau8Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau9Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau10Đại Bi Xuất Tượng

11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng bà đà.

12. Nam mô na ra cẩn trì.

13. Hê rị ma ha bàn đá sa mế.

14. Tát bà a tha đậu du bằng.

15. A thệ dựng.

16. Tát đà tát đa na ma bà.

17. Ma phạt đặc đậu.

18. Ðát diệt tha.

19. Án a bà lô hê.

20. Lô ca đế.

Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau11Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau12Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau13Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau14Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau15Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau16Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau17Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau18Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau19Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau20Đại Bi Xuất Tượng

21. Ca ra đế.

22. Di hê rị.

23. Ma ha bồ đề tát đỏa.

24. Tát bà, tát bà.

25. Ma ra, ma ra.

26. Ma hê, ma hê rị đà dựng.

27. Cu lô, cu lô, yết mông.

28. Độ rô độ phạt xà gia đế.

29. Ma ha phạt xà gia đế.

30. Đà ra đà ra

Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau21Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau22Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau23Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau24Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau25Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau26Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau27Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau28Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau29Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau30
31. Ðịa ri nị.

32. Thất phật ra da.

33. Giá ra giá ra.

34. Mạ mạ phạt ma ra.

35. Mục đế lệ.

36. Y hê di hê.

37. Thất na thất na.

38. A ra sâm phật ra xá rị.

39. Phạt sa phạt sâm.

40. Phật ra xá gia.

Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau31Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau32Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau33Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau34Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau35Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau36Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau37Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau38Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau39Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau40
41. Hô rô hô rô, ma ra.

42. Hô rô hô rô hê rị.

43. Ta ra ta ra.

44. Tất rị tất rị.

45. Tô rô tô rô.

46. Bồ đề dạ, bồ đề dạ.

47. Bồ đà dạ, bồ đà dạ.

48. Di đế rị dạ.

49. Na ra cẩn trì.

50. Địa rị sắc ni na.

Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau41Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau42Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau43Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau44Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau45Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau46Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau47Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau48Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau49Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau50
51. Ba dạ ma na.

52. Ta bà ha.

53. Tất đà dạ.

54. Ta bà ha.

55. Ma ha tất đà dạ.

56. Ta bà ha.

57. Tất đà dũ nghệ.

58. Thất bàn ra dạ.

59. Ta bà ha.

60. Na ra cẩn trì

Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau51Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau52Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau53

Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau54Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau55Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau56

Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau57Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau58Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau59

Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau60
61. Ta bà ha.

62. Ma ra na ra.

63. Ta bà ha.

64. Tất ra tăng a mục khư da.

65. Ta bà ha.

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ

67. Ta bà ha.

68. Giả kiết a ra tất đà dạ

Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau61Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau62Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau63

Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau64Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau65Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau66

Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau67Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau68
69. Ta bà ha.

70. Ba đà ma yết tất đà dạ

71. Ta bà ha.

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73. Ta bà ha.

74. Ma bà rị thắng yết ra dạ

75. Ta bà ha.

76. Nam mô hắt ra đát na đá ra dạ gia.

Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau69Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau70Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau71

Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau72Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau73Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau74

Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau75Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau76
77. Nam mô a rị gia.

78. Bà lô kiết đế.

79. Thước bàn ra dạ.

80. Ta bà ha.

81. Án, tất diện đô.

82. Mạn đá ra.

83. Bạt đà dạ.

84. Ta bà ha.


Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau77Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau78Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau79Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau80Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau81Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau82Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau83Hình ảnh Chú Đại Bi Daibicau8415 lợi ích khi trì chú Đại Bi Tâm Đà La Ni:

Một là không bị chết vì đói khát, khốn khổ;

Hai là không bị chết vì gông, tù, đòn roi;

Ba là không bị chết vì oan gia thù nghịch;

Bốn là không bị chết vì chiến trận tương tàn;


Năm là không bị chết vì cọp, sói, ác thú tàn hại;

Sáu là không bị chết vì trúng độc rắn, rết, bò cạp;

Bảy là không bị chết vì nước cuốn, lửa thiêu; Tám là không bị chết vì trúng phải độc dược;

Chín là không bị chết vì cổ độc tác hại;

Mười là không bị chết vì điên loạn, mất trí;

Mười một là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp;

Mười hai là không bị chết vì kẻ ác thư ếm;

Mười ba là không bị chết vì tà thần, ác quỉ thừa cơ làm hại;

Mười bốn là không bị chết vì ác bệnh triền thân;


Mười lăm là không bị chết vì tự sát, tự tử.

Về Đầu Trang Go down
https://phatphap.forum-viet.net
 
Hình ảnh Chú Đại Bi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Văn học và nghệ thuật :: Thư viện hình ảnh-
Chuyển đến